Here is my fortune. Här är min rikedom.


Go to (in English)

| Mainpage | Menu| Home| Who'sWho? |Curriculum vitae |
|
Ph.D. Thesis| Bibliography on Exergy >2000 publ. |
|
Exergy, Ecology andDemocracy | Scientific papers |Courses |
|
Documents to download inPDF format | Why? What? Can? |

Gå till (på svenska)

|Huvudsida |Meny |Vem? | Vadär energi och exergi? |Artiklar etc. |
|
Exergi,Ekologi och Demokrati |Exergilära |
|
Kurser | Videoband |Vetenskapligoch pedagogisk verksamhet |